Our Directors

BOARD OF DIRECTOR IN BHILWARA DAIRY

श्रीअध्यक्ष (निर्वाचित)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0

PH.No-

श्री विपीन शर्मापदेन सचिव

प्रबन्ध संचालक एवं पदेन सचिव

PH.No-

श्री भैरूलाल जाटसदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 – नाहरगढ

PH.No –

श्रीसदस्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद, भीलवाड़ा

PH.No-

श्री निम्बाराम गुर्जरसदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 प्रतापपुरा-आसीन्द

PH.No-

श्री गोपाल कुमावतसदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 पडासोली

PH.No-

श्री केवल चन्द जाटसदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0

PH.No-

श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंहसदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 केरया

PH.No-

श्रीयुत्त रामलाल जाटसदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 प्रतापपुरा

PH.No-

श्रीमती मैना मालीसदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 लाड

PH.No-

श्रीमती सुशीला मीणासदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 भाव

PH.No-

श्री नाना लाल जाटसदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 शन्

PH.No-

श्री हेमराज गुर्जरसदस्य (मनोनीत)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 रेब

PH.No-

श्री केदार शर्मासदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 बिश

PH.No-

सदस्य

प्रबंधक (विपणन) प्रतिनिधि: आर.सी.डी.एफ.लि0 जयपुर

PH.No-0141-270244

श्रीमती इन्द्रा गुर्जरसदस्य (निर्वाचित)

अध्यक्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 सेणु

PH.No-

Translate »